Microscope Isolation Platform, Nikon ECLIPSE 50i or 55i

Technical Specs

  • Horizontal Isolation, Resonance
    6.2 Hz  
  • Vertical Isolation, Resonance
    6.7 Hz  
  • Microscope Model
    ECLIPSE 50i or 55i